M - - H  Penilaian Pengajaran Pensyarah On-Line
   

 
   
Selamat Datang Ke Sistem Penilaian Pengajaran Pensyarah Dalam Talian
 
PERHATIAN :

1.    Setiap pelajar perlu membuat penilaian dari segi mutu pengajaran ke atas kursus yang diajar oleh pensyarah.

2.    Sistem Penilaian Pengajian Pensyarah Secara Dalam Talian bagi Semester Sesi dibuka mulai 12 November 2020 sehingga 27 November 2020 .

3.    Sila beri penilaian yang rasional kerana maklumat ini akan digunakan oleh pihak pengurusan untuk
       memantapkan mutu pengajaran di UPNM.

4.    Setiap pelajar hanya diminta membuat penilaian sekali sahaja bagi setiap kursus yang diambil pada semester
       ini.

5.    Pelajar boleh merujuk MANUAL PENGGUNA untuk maklumat lanjut.

6.    Sila masukkan No. Matrik dan Password (No KP/No Tentera).

7.    Segala maklumat / maklumbalas yang diberi adalah sulit.


     
No Matrik
:
     
Password
:
 
 
Jenis Pelajar
:
     
     
 
   
      © Hak Cipta Terpelihara 2016 - Universiti Pertahanan Nasional Malaysia