SELAMAT DATANG KE SISTEM PENILAIAN PENGAJARAN PENSYARAH DALAM TALIAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

PERHATIAN :


1
Setiap pelajar perlu membuat penilaian dari segi mutu pengajaran ke atas kursus yang diajar oleh pensyarah.
3
Sistem Penilaian Pengajian Pensyarah Secara Dalam Talian DIPLOMA bagi Semester PENDEK Sesi 2022/2023 dibuka mulai 27 September 2022 sehingga 30 October 2022 .
5
Sistem Penilaian Pengajian Pensyarah Secara Dalam Talian SARJANA MUDA bagi Semester PENDEK Sesi 2021/2022 dibuka mulai 20 September 2022 sehingga 30 October 2022 .
6
Sila beri penilaian yang rasional kerana maklumat ini akan digunakan oleh pihak pengurusan untuk  memantapkan mutu pengajaran di UPNM.
7
Setiap pelajar hanya diminta membuat penilaian sekali sahaja bagi setiap kursus yang diambil pada semester ini.
8
Pelajar boleh merujuk MANUAL PENGGUNA untuk maklumat lanjut.
9
Sila masukkan No. Matrik dan Password (No KP/No Tentera).
10
Segala maklumat / maklumbalas yang diberi adalah sulit.
Copyright@2021 Powered by PTMK, UPNM